Participant

Per 1 januari 2014 is het Productschap Akkerbouw opgeheven. Dat betekent dat u van het Productschap Akkerbouw geen nota meer zult ontvangen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Maar het betekent ook dat er ook geen onafhankelijk onderzoek, ingebracht door telers, meer wordt uitgevoerd... >>

 

Wat krijgt de Participant. 
Participant worden? >>

(Let op: participant worden is alleen voor telers!)